CIRCULAIR

AFVAL BESTAAT NIET!
° ° ° ° ° °

De Rijksoverheid spant zich er samen met het bedrijfsleven voor in dat de circulaire economie in Nederland in 2050 een feit is.

 

LEES MEER

Ook bij Sodexo staat circulariteit hoog op de agenda. Maar eenvoudig is het niet. Amir Bercovitz, Director sales & business development Benelux, aan het woord over duurzame doelstellingen, de betekenis van circulariteit en de noodzaak tot samenwerking in de keten.

In het nieuwe economische model komt er een einde aan de wegwerpmaatschappij en behouden producten en grondstoffen hun waarde. Afval bestaat dan niet meer. Amir: “Om dit doel te bereiken, moet er veel veranderen. Alle partijen in de keten moeten daarin mee, anders lukt het niet.”

Better Tomorrow 2025

De impact van het bedrijfsleven op de aarde is groot. Amir: “Grondstoffen zijn niet oneindig en het zelfherstellend vermogen van de aarde is beperkt. Ook bij Sodexo zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Om onze footprint te verkleinen, werken we bij Sodexo wereldwijd met een duurzaamheidsroadmap: Better Tomorrow  2025, waarin we ons verbinden aan 9 duurzaamheidsdoelstellingen: als werkgever, als dienstverlener en als maatschappelijk betrokken organisatie. Dat betekent onder andere dat we het milieubewustzijn van onze medewerkers willen vergroten, meer gebruikmaken van duurzame energiebronnen en samenwerken met milieubewuste leveranciers en diensten om die de CO2-uitstoot te verlagen. Duurzaam handelen ligt besloten in ons DNA. Dat zie je ook aan de missie die Sodexo oprichter Pierre Bellon in 1966 formuleerde: Het verbeteren van de ‘Quality of Life’ voor alle medewerkers en voor iedereen die gebruikmaakt van onze diensten, terwijl we bijdragen aan de economische, sociale en duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschappen waar we actief zijn.

Duurzaam vs. Circulair

Het Better Tomorrow programma heeft Sodexo veel gebracht. Niet voor niets staan we al 13 jaar op rij in de top van de Dow Jones Sustainability Index. Amir: “Duurzaam ondernemen is stevig ingebed in onze bedrijfsvoering. De volgende stap die wij maken is circulair ondernemen. Circulair ondernemen gaat verder dan duurzaam ondernemen. Bij duurzaamheid staat minder inzet van grondstoffen en verlagen van je CO2 footprint centraal.”

“Zoals een dag minder vlees eten of minder water gebruiken. In de circulaire economie is de cirkel rond: producten, onderdelen en grondstoffen worden in het nieuwe economische model opnieuw gebruikt en behouden daarmee hun waarde. Op kleine schaal hebben we daar nu al enkele voorbeelden van: koffiedik dat wordt gebruikt om energie mee op te wekken of om oesterzwammen op te kweken, waarvan onder andere kroketten worden gemaakt. Of sinaasappelschillen als grondstof om tassen mee te maken. Het begin is er, maar willen we werkelijk circulair kunnen zijn, dan moet er veel veranderen.”

Samenwerken is de noodzaak

Zoals ook DCMR aangeeft, kan de cirkel pas gesloten worden als alle partijen samenwerken. Amir: “We kunnen het verschil maken als de hele keten verandert. Het vraagt om inspanning van alle partijen. Interne processen moeten worden aangepast en de huidige verdienmodellen moeten worden herzien. Dat geldt voor ons, maar ook voor onze ketenpartners én onze klanten. In feite is er een mindshift nodig. Daarin slaag je pas als je het samen doet, als je je realiseert dat je als bedrijf een schakel bent in het grotere geheel en bereid bent echt samen te werken aan ambities. Daarom experimenteren we samen met verschillende partijen en onderzoeken we nieuwe mogelijkheden. Wij geloven dat samenwerking binnen de keten de sleutel is tot een nieuw circulair businessmodel.”

Circulair initiatief

Het Consortium BRSW-360 werkt aan het project ‘Kantoren als grondstoffendepot’, een initiatief van de Economic Board Utrecht. Het doel: afvalvrije kantoren. Door slim te handelen, verandert wat voorheen afval was in een waardevolle grondstof.

Like | 11

Video