KANTOREN ALS GRONDSTOFFENDEPOT

 

° ° ° ° ° °

Toen de Economic Board Utrecht een Oproep tot Participatie deed waarin zij markpartijen uitdaagde om mee te werken aan het groener maken van kantoren in de regio Utrecht, was Sodexo direct enthousiast. Sodexo’s Expert Waste Management Annelein Frederiks: ‘Het consortium wat wij samen hebben gevormd, kan bedrijven helpen door onze gezamenlijke kennis en expertise in te zetten.’

LEES MEER

De Economic Board Utrecht wil de regio Utrecht zo groen mogelijk maken. Dat kan onder andere door anders om te gaan met afval. Door het slim aan te pakken, produceren kantoren straks geen afval meer, maar veranderen ze in een grondstoffendepot dat zelfs geld kan opleveren. Dat leidt tot minder CO2-uitstoot en vermindert het grondstoffenverbruik. Het consortium BRSW-360 spant zich hiervoor in.
BRSW-360

Vier partijen maken deel uit van het consortium: Koninklijke Bammens (zij ontwikkelen, produceren, installeren en onderhouden grondstofinzamelingsoplossingen voor afval), Returnity (aanjager van een bedrijvennetwerk dat zich inspant voor een afvalvrije wereld), Sodexo en Westerveld (schoonmaakbedrijf). Irene ten Dam, domeinmanager Groen bij de Economic Board Utrecht: “Door de krachten te bundelen, kunnen deze partijen de klant een totaalpakket aanbieden op het vlak van schoonmaak, afvalinzameling en catering.”

2020: afvalvrije kantoren

Annelein vult aan: “Het project Kantoren als Grondstoffendepot heeft als ambitie om in 2020 kantoren afvalvrij te hebben. Afval bestaat dan simpelweg niet meer; alle gebruikte grondstoffen worden opnieuw gebruikt. Ze worden bijvoorbeeld hergebruikt, gerecycled en omgezet in energie. De nadruk ligt op hergebruik én preventie. Immers, hoe minder potentieel afval er geproduceerd wordt, hoe beter.” Irene: “Fossiele energie en grondstoffen zijn eindig, het is noodzakelijk om met verschillende partijen samen te werken aan duurzame oplossingen.” Waarom dat specifiek in de regio Utrecht gebeurt? Irene: “In deze regio is de KDW-sector – kantoren, winkel en detailhandel – zeer sterk vertegenwoordigd. Daarom is afvalvrije kantoren een speerpunt binnen het thema circulaire economie.”

Gratis circulaire scan

Doordat binnen het consortium vanuit diverse invalshoeken veel expertise is op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, kan het kantoren helpen om groener te worden. Annelein: “We kloppen nu aan bij bedrijven in ons eigen netwerk en bieden hen een gratis circulaire scan aan. We gaan met het consortiumlangs en nemen een vragenlijst mee waarmee we duidelijk krijgen hoe duurzaam het bedrijf nu is. Zo stelt Returnity vragen over de afvalstromen die vrijkomen in een pand, wat de routing is en hoe de communicatie rondom afvalscheiding verloopt. Vanuit Sodexo stel ik vragen over de catering, hoe het kantoor omgaat met voedselverspilling, of er wordt geregistreerd wat er wordt weggegooid en in hoeverre men afval scheidt in de keuken en het restaurant.” Na de scan krijgt het kantoor een rapport waarin duidelijk staat hoe duurzaam het nu is en wat er kan worden verbeterd. “Desgewenst gaan we daarna samen een verbetertraject in.”

Samen met startups

Annelein vertelt dat het project nu nog in opstartfase is. De vier bedrijven in het consortium hebben zich gecommiteerd om een aantal uren te besteden aan dit project.Ook de Economic Board Utrecht investeert. Annelein: “Het is echter niet zo dat we dit project met z’n vieren dragen. Er zijn veel tweedelijnspartners actief betrokken. Dit zijn vooral startups die met nieuwe ideeën komen over omgaan met afval. Hun creativiteit is onmisbaar en ze zijn dan ook belangrijk voor het project. Neem nou Fungi Factory, zij kweken oesterzwammen vanuit koffiedik. Planq ontwikkelt designmeubelen van oude materialen en het Wormenhotel zet GFT-afval om in compost.”

Afval wordt grondstof

Irene: “Circulariteit is een prachtig thema. Door slim samen te werken krijgen materialen die eerst als afval werden bestempeld, waarde als grondstof. Daar komt veel bij kijken: gedragsbeïnvloeding, zodat mensen op een nieuwe manier kijken naar ‘afval’, maar ook marketing, business development en automatisering. De hele keten verandert en dat is een spannende ontwikkeling.”

Heb je ook een kantoor in Utrecht en ben je benieuwd hoe circulair je al bent? Bedrijven vanaf 400 werkplekken komen in aanmerking voor een gratis circulaire scan. Neem contact op met je vaste contactpersoon voor meer informatie.

Like | 5

Video