Bij Sodexo maakt de strijd tegen voedselverspilling deel uit van ons dagelijks bestaan.

Met jou kunnen we nog verder gaan.

Via het WasteWatch programma, in samenwerking met de digitale partner Leanpath, legt het cateringteam eenvoudig afvalgegevens vast, onderneemt collectieve acties en initieert culturele en gedragsveranderingen bij alle belanghebbenden.

Het doel: vermijdbare voedselverspilling afschaffen, of het er in de keuken te veel voedsel wordt geproduceerd of door onze gasten niet wordt geconsumeerd.

DE OORZAKEN VAN VOEDSELVERSPILLING
IDENTIFICEREN & METEN

DOELTREFFENDE
ACTIES UITVOEREN

ACTIES CONTROLEREN &
RESULTATEN COMMUNICEREN

DE 4 GOEDE REDENEN VAN WASTE WATCH

Met WasteWatch kan ieder zich inzetten om klimaatverandering en wereldwijde honger te bestrijden door middel van dagelijkse acties.

 

OMDAT HET BELANGRIJK IS!

Het verminderen van voedselverspilling is de oplossing om de hele planeet in voldoende hoeveelheid te voeden.

 

OMDAT HET
JUIST IS!

WasteWatch toont Sodexo’s leiderschap bij het nastreven van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en andere wereldwijde initiatieven.

 

OMDAT HET GEMAKKELIJK IS!

Het programma bevordert het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers en verandert het gedrag op het werk, thuis en in de hele gemeenschap.

 

OMDAT HET DOELTREFFEND IS!

WasteWatch-gegevens helpen het onzichtbare zichtbaar te maken en kansen voor verbetering te identificeren. Dit helpt bij het verfijnen van menu’s en bedieningsprocedures en maakt het gemakkelijker om de voortgang en resultaten te volgen.

ONS DOEL

Voedselverspilling verminderen met

50%

in onze restaurants tegen 2022.

 

Hou de evolutie in de gaten!

Video