“IN 2020 ZIJN WE ELEKTRISCH NEUTRAAL”

SCANIA
De grootste assemblagefabriek in Europa van onze klant Scania staat in Zwolle. Op een terrein van 26 hectare worden dagelijks in twee ploegen (van 06.00 tot 22.30 uur) trucks geassembleerd. Voor dit proces is veel energie nodig. “Wij geloven erin dat dit zuiniger kan, daar doen we veel voor.”

In gesprek met Wim de Weger, Manager Facility Engineering bij Scania.

 

Wim: “Ons pand staat er al meer dan 50 jaar. In 2007 kwamen we voor keuzes te staan om installaties te gaan vervangen. We hebben daar een routemap voor gemaakt, met in ons achterhoofd dat dat zo duurzaam mogelijk moest gebeuren. Voor ons betekende het vóór alles om zo veel mogelijk energie te reduceren.”

Trias energetica

Om te besparen op energie nam Scania een aantal maatregelen, volgens het principe van de Trias Energetica. Dit houdt in dat je eerst de energievraag moet verminderen, om vervolgens datgene wat je dan nog nodig hebt, duurzaam op te wekken. We zijn begonnen met de “quick wins”.

Dit is onder andere goed huisvaderschap: de organisatie bewust maken van het feit dat iedereen het energieverbruik kan beïnvloeden. Bij de tweede stap werd elektra verslindende apparatuur vervangen door energiezuinigere apparatuur. “In de praktijk betekende dit dat we 1.500 lampen hebben vervangen door led-lampen,” vertelt Wim.

“Dat levert een besparing op van 1.200.000 Kwh per jaar. Vervolgens wordt de ‘schil’ van het gebouw aangepakt (denk hierbij aan beter geïsoleerd glas en het bij-isoleren van gevels en daken). Tot slot wekken we energie op met zonnepanelen om uiteindelijk elektrisch neutraal te kunnen worden. In deze fase bevindt Scania zich nu.”

22.000 zonnepanelen

Wim vervolgt: “Natuurlijk vragen al deze maatregelen om forse investeringen, maar wij hebben gekeken naar total cost of ownership: wat besparen we op de lange termijn? In 2015 hebben we SDE (subsidie duurzame energie) aangevraagd. Hierdoor werd het mogelijk om de investering te doen om 22.000 zonnepanelen op ons dak te leggen. Zo hebben we het grootste industriële zonnedak van Nederland weten te realiseren. Daar is bijna een jaar aan gewerkt. Als het gehele dak gereed is, levert dit 6.000.000 Kwh op jaarbasis op (goed voor 1.700 huishoudens). “Al deze en nog andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat we over 2 jaar elektrisch neutraal zijn.”

Geen hype maar verantwoordelijkheid

Ook bij het ontwerpen van de trucks staat duurzaamheid hoog op de agenda bij Scania. “We kijken behalve naar elektrisch rijden ook naar alternatieven. Want hoewel bij elektrisch rijden geen sprake is van CO2-uitstoot, zijn accu’s wel degelijk milieubelastend en bovendien heel zwaar. Daarom leveren we nu al CNG en LNG motoren (Compressed & Liquid Natural Gas), een schone brandstof. Duurzaamheid is geen hype. Het is ieders verantwoordelijkheid om goed om te gaan met fossiele brandstoffen en andere vormen van energie.”

Weet jij al van BENG?

Wist je dat vanaf 1 januari 2020 de vergunningsaanvragen voor alle nieuwbouw (zowel woningen als utiliteitsbouw) moeten voldoen aan de BENG? Dit staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. De BENG vervangt de EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt). Meer weten? Bekijk dan dit filmpje van de Rijksoverheid.

Like | 4

Video