AGILE WERKEN BIJ APG

“OOK DE FACILITAIRE DIENSTEN MOETEN HIERIN MEE”

° ° ° ° ° °

Om als organisatie succesvol te blijven, is wendbaar zijn essentieel. Dat geldt ook voor pensioenuitvoerder APG. Zij besloten een jaar geleden om de werkomgeving in te richten volgens de gedachte achter activiteitgerelateerd werken. Hierbij is als eerste een werkomgeving voor Agile werken ingericht, waarbij kleine multidisciplinaire teams intensief samenwerken.

LEES MEER

Contractmanager Michiel Sluis van APG: “Wij vroegen Sodexo mee te denken over het herontwerpen van de facilitaire diensten, zodat die goed blijven aansluiten op onze nieuwe manier van werken.” Michiel vertelt dat de werkvloer er heel anders is komen uit te zien. “We hebben de ruimte anders ingericht, omdat de oude werkomgeving niet geschikt was om Agile te kunnen werken.”

Maar een andere inrichting alleen is niet genoeg. “Ook de facilitaire diensten moeten hierin meegaan. Een paar voorbeelden: teams werken vaak onder druk. Als dan net een schoonmaker langskomt op het moment dat er hard wordt gewerkt, is dat storend. Wij wilden dat de mensen op de werkvloer zo veel mogelijk ontzorgd zouden worden, zodat ze kunnen focussen op hun project. Omdat Sodexo goed kan luisteren en vaak met verrassende oplossingen komt, hebben we hen gevraagd samen met ons te verkennen hoe we de soft services het best kunnen laten aansluiten bij Agile werken.”

Consumer journey

Sodexo begeleidde voor APG Facility Services twee verschillende dagen waarop werd nagedacht over het herontwerp van de services. Via het zogeheten Personix-onderzoek werd de ‘populatie’ van APG in beeld gebracht. Dit onderzoek liet zien welke gedragsprofielen aanwezig zijn binnen APG en wat deze mensen nodig hebben. Door middel van consumer journeys brachten ze de gewenste services van gebruikers (scrumteams bijvoorbeeld) en gasten in beeld. Deze services hebben we samen tot in detail uitgewerkt.

Businesspartner

Sodexo verzorgt voor APG de food services, maar dacht mee over alle facilitaire diensten. Michiel: “Sodexo luistert goed naar wat onze behoeften zijn en weet daar telkens een passende oplossing voor aan te dragen. Zij leveren in de volle breedte een positieve bijdrage aan de gebruikerstevredenheid. We werken al meer dan 20 jaar met Sodexo, maar ze blijven scherp op wat wij nodig hebben.”

Agile werken in een notendop

Bij Agile werken draait het om flexibiliteit. Per dag wordt bekeken wat de voortgang van een project is. Een projectteam bestaat uit 3 tot 9  mensen die werken in korte cycli van 2 tot 4 weken, de zogenoemde ‘sprints’. Vaak zijn sprints opeenvolgend, zodat je de evaluatie van de sprint gebruikt om de volgende sprint nog beter te doen (of het product iets bij te stellen). Zo is het mogelijk om te anticiperen op gewijzigde situaties of klantwensen.

Like | 13

Video