Visste du det här om Nynäs Havsbad?

”Nynäs Hafsbad” invigdes 1903 då Kung Oscar II, lät uppföra en rekreationsanläggning. Snart tillhörde både kungligheter och dåtidens celebriteter stamgästerna. Här badade man i Kallbadhuset, tog behandlingar som t.ex. gyttje- eller tallbarrsbad, promenerade och åt och drack gott i restaurangen.

I de utmärkta segelvattnen på Gårdsfjärden utanför kunde man beskåda OS seglingarna 1912. Efter första världskriget blev tiderna sämre och konkurrensen för hård, från framför allt Saltsjöbaden, och med färre besökare förföll hotellet, varpå det stängde 1918.

Hotellanläggningen med tillhörande mark överläts till kungliga pensionsstyrelsen, (sedermera Riksförsäkringsverket som bedrev rehabilitering i olika former).

År 1999 tog staten beslut om att avyttra fastigheterna samt att bolagisera utredningsverksamheten.

Med tillträden från millenniumskiftet förvärvade nuvarande ägaren hela anläggningen.

Sodexo har skött driften i snart 20 år, vi öppnade i maj 2003.

Video