Frågor att diskutera
  • Vilka goda exempel på hållbara/CR-aktiviteter känner du till som redan är i gång som vi skulle kunna berätta om?
  • Hur kan vi hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål – vad efterfrågas av kunderna?
Video