Frågor att diskutera
  • Vilka goda exempel på hållbara/CR-aktiviteter känner du till som redan är i gång som vi skulle kunna berätta om?
  • Hur kan vi hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål – vad efterfrågas av kunderna?
Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Send