Tack för ditt deltagande på Ledardagarna!

För att kunna fortsätta utveckla våra möten så att de ger så mycket som möjligt ber vi dig svara på några korta frågor.
Det tar bara max 5 minuter 😊 !

Länk till utvärderingsfrågor

Video