Tools voor nul ongevallen op de werkplek

° ° ° ° °

Sodexo heeft de laatste 20 jaar het aantal ongevallen in zijn sites met 85% verminderd. De laatste zes jaar was er zelfs een daling met ruim 60%. “Zero Accident” blijft ons ultieme doel. Nieuwe tools en veiligheidsreflexen moeten daarbij helpen.

Lees meer

De gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en consumenten staan centraal in de missie van Sodexo om de Quality of Life te verbeteren. Veilige werkplekken in de sites van onze klanten zijn een essentieel onderdeel van ons samenleven. Daarom menen wij dat elk ongeval vermijdbaar is. Om zo’n “Zero accident mindset” te bevorderen hebben wij veiligheidscampagnes en online tools ontwikkeld.

Sodexo Zero Accident Mindset

Sodexo Safety Checks

“Have a Safe Day”

De campagne “Have s Safe Day” steunt op drie reflexen die iedereen zou moeten hebben. Ze zijn gemakkelijk te onthouden en toe te passen. Elke medewerker die aan een taak begint, bepaalt het risico op een ongeval aan de hand van deze drie vragen:

  • Weet ik hoe ik het gevraagde werk moet uitvoeren?
  • Beschik ik over de juiste werktuigen?
  • Werk ik in een veilige omgeving?

 

Als hij ook maar één van deze drie vragen met “neen” beantwoordt, moet hij erover praten met zijn collega’s, manager of de safety ambassador van zijn team. Samen zoeken ze dan een oplossing.

Safety ambassadors

Wij hebben 130 safety ambassadors opgeleid die de algemene veiligheid verhogen en onze medewerkers bij hun dagelijkse taken wijzen op het belang van veiligheid. Een ambassador waarschuwt de leden van haar of zijn team voor mogelijke risico’s, bezorgt hen informatie en tools om ongevallen te vermijden, geeft advies en luistert naar hen. Ambassadors analyseren ook de oorzaken van risico’s om te vermijden dat er een ongeval van komt. Ze noteren de goede praktijken en gaan na waar verbetering mogelijk is.

Maandelijkse Toolbox-vergaderingen

Elke maand houden medewerkers een veiligheidsvergadering over een bepaald thema. Managers mogen het thema wijzigen als ze vinden dat op dat ogenblik een ander onderwerp meer aandacht verdient. Mogelijke agendapunten zijn veiligheidsproblemen, ongevallen die zich hebben voorgedaan of nipt werden vermeden en zeker ook ideeën voor een grotere veiligheid in de specifieke werkomstandigheden van het team.

Salus, een cruciale app

“Wij gebruiken Salus om zogeheten ‘bijna-ongevallen’ te melden”, zegt Dounia Claessens, Health & Safety Manager Belgium. “Dat zijn gevaarlijke acties of situaties die geen ongeval hebben veroorzaakt, maar wel heel leerrijk zijn. Want als we ze kennen, kunnen we ze vermijden en corrigeren. Ze helpen ons proactief risico’s te beperken en onze werkomgeving veiliger te maken. Salus versterkt onze veiligheidscultuur en houdt ons alert. De app ondersteunt ook veiligheidsdialogen.”

Medewerkers die zichzelf en anderen beschermen, levensreddende reflexen vertonen en vastbesloten zijn om nul ongevallen te bereiken: voor Sodexo was en is veiligheid altijd een absolute prioriteit.

DEEL DIT ARTIKEL VIA

Video