Bevoorrading uit lokale voedselgordels

° ° ° ° °

Waarom ergens anders gaan zoeken wat je thuis vindt? Daarom gaat Sodexo de verbintenis aan om het aandeel Belgische voedingsproducten tegen 2022 te verhogen van 50 tot 70%. Lokale “voedselgordels” moeten dat mogelijk maken.

Lees meer

Wat is dat, een lokale voedselgordel?

Het betreft een voedselketen die rond een bepaald gebied (een stad, regio, …) wordt georganiseerd om de plaatselijke bevolking te voeden. Deze korte keten geeft voorrang aan kwaliteitsvolle producten. Solidariteit tussen alle spelers – producenten, distributeurs, verwerkers en consumenten – vormt het sluitstuk van de gordel.

Wat is het doel van een voedselgordel?
  • De economische activiteit van lokale producenten ondersteunen met een fatsoenlijk inkomen.
  • De koolstofuitstoot door transport beperken.
  • De bevoorrading veiligstellen bij een voedselcrisis.
  • De kwaliteit van de landbouwproducten verhogen.

Sodexo promoot deze duurzame praktijken, want ons bedrijf stelt zich verantwoordelijk op voor het milieu. We willen ook de lokale producenten en verwerkers een volwaardig inkomen garanderen. De daling van het aantal Belgische landbouwbedrijven moet stoppen en beroepen als landbouwer, tuinbouwer, fruitteler, veehouder, … moeten weer naar waarde worden geschat.

Een honderdtal ondersteunde producenten

Sodexo wil als volwaardige speler deelnemen aan de voedselgordels in België en zich bevoorraden bij diverse heel lokale coöperatieve gordels in ons land. 50% van het voedsel dat wij inkopen is afkomstig uit ons land. Dit kan nog beter: tegen 2022 willen wij dat 70% van onze voedingsproducten uit België komt.

Wij hebben bijvoorbeeld al partnerships gesloten met een honderdtal kleine regionale producenten die via de korte keten leveren. Het kippenvlees dat in onze restaurants wordt opgediend, zal voor 100% afkomstig zijn van traag groeiende Belgische vleeskippen. Wij kopen alleen nog lokaal geteelde seizoensgroenten en -fruit aan. Alle exotische vleessoorten zijn al van onze menu’s verbannen.

Met onze korteketenaankopen bij de voedselgordels hebben wij een aantal doelstellingen voor ogen:

  • ons landbouwareaal in stand houden;
  • het werk van Belgische producenten, verwerkers en distributeurs belonen;
  • de band tussen plattelands- en stadsbewoners in België herstellen;
  • onze teams, klanten en bewuste consumenten inspireren;
  • de transitie naar een levende en voedzame bodem versnellen;
  • de afstanden voor het goederenvervoer verkleinen om de koolstofuitstoot te verminderen.

Sodexo ondersteunt concreet de lokale gemeenschappen met diverse acties. Lokale producenten meer kansen bieden is een van de missies die wij met onze klanten delen.

DEEL DIT ARTIKEL VIA

Video