Goed bestuur steunt op 4 ethische pijlers

° ° ° ° °

De missie van Sodexo luidt: de Quality of Life verbeteren. Onze waarden zijn dienstbaarheid, teamgeest en het streven naar vooruitgang. En onze ethische principes ondersteunen als vier pijlers onze verbintenissen voor een verantwoorde bedrijfsvoering.

Lees meer

1.  Loyaliteit

Vertrouwen staat centraal in al onze relaties, zowel met onze klanten als onze medewerkers. Het is de hoeksteen van ons bedrijf.

2. Respect voor iedereen

De levenskwaliteit verbeteren, betekent ieder mens respect, waardigheid en aandacht geven. Achtergrond, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en levenskeuze van die persoon spelen geen enkele rol. Alle medewerkers, partners en leveranciers van Sodexo moeten zich houden aan dit engagement, dat steunt op de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk en op de VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten.

3. Transparantie

We zorgen ervoor dat onze klanten, medewerkers en aandeelhouders steeds nauwkeurig en duidelijk geïnformeerd worden over onze producten en diensten.

4. Integriteit

Wij veroordelen alle praktijken die indruisen tegen eerlijkheid, integriteit en gelijkheid en wij treden er tegen op. Er geldt bovendien nultolerantie tegenover alle vormen van misbruik, zoals corruptie of schending van mensenrechten. Het “Integriteitsprogramma” dat wij in dit kader hebben ontwikkeld, dient om:

  • te communiceren over onze principes en waarden;
  • onze medewerkers bewust te maken van het belang van verantwoord zaken doen;
  • onze medewerkers de kans te bieden om in alle vertrouwelijkheid activiteiten of gedragingen te melden die indruisen tegen onze Gedragscode;
  • van onze leveranciers te eisen dat zij zich contractueel ertoe verbinden om onze “Supplier Code of Conduct” na te leven;
  • een strikt beleid te voeren inzake “geschenken, uitnodigingen en giften” om corruptie te bestrijden.
Lokaal ethisch comité

Hoewel Sodexo op groepsniveau over een Etisch en Conformiteitscomité beschikt, heeft Sodexo België een eigen, lokaal Ethisch en Compliancecomité opgericht. Bovendien moet een Waakzaamheidsplan ernstige inbreuken op mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu voorkomen.

Ook gegevensbescherming is voor ons een centraal aandachtspunt en onze medewerkers krijgen hiervoor training.

DEEL DIT ARTIKEL VIA

Video