Sodexo aan de slag voor Defensie

+ + + + +

In het kader van de strategische oefening die de toekomstvisie van Defensie uittekent, werd beslist niet-militaire taken uit te besteden aan burgerfirma’s en te evolueren naar een personeelsbestand van 25.000, waarvan 1.000 civiele functies. Op die manier kan Defensie zich concentreren op haar corebusiness. Sodexo sprak met kolonel Geert Bouchez over deze nieuwe visie bij het Belgische leger en de diensten die Sodexo verleent.

LEES MEER

Waarom besliste Defensie bepaalde taken te outsourcen?

De uitbesteding van taken in eigen land past in de strategische visie van Defensie. Wij worden geconfronteerd met een grote pensioneringsgolf. Tussen nu en 2025 gaan meer dan 8.000 militairen op pensioen, op een actueel personeelsbestand van 26.500 militairen. Dat vangen we op door taken die geen militaire expertise vragen, uit te besteden. Daarnaast gaan we natuurlijk ook rekruteren: we plannen meer dan 2.000 aanwervingen per jaar.

Wat voor soort taken worden uitbesteed?

Het gaat om ondersteunende taken in eigen land. We hebben de deeldomeinen bepaald en dat gaat van catering, facilitymanagement, trainingsinstallaties tot het opslaan en verdelen van materieel, kledij en uitrusting.

Na uitbesteding van bepaalde taken, zien we budgetwinst, een correcte service en hebben onze militairen tijd voor andere taken.

Welke voordelen levert dit op voor Defensie?

Door dit outsourcingplan kunnen we focussen op onze kerntaken, verzekeren we de service en het is ook kostenefficiënter. Neem de cateringdiensten: een militaire kok is nog altijd een militair. Die moet dus niet alleen koken maar ook zijn kwalificaties onderhouden. Een kok daarentegen moet enkel koken. In KMS waren vroeger meer dan 40 mensen aan de slag voor de keuken, de bar en de administratie. Nu dat is uitbesteed, zien we budgetwinst, een correcte service en hebben onze militairen tijd voor andere taken. Bij dit alles staat een correcte dienstverlening naar de klant, de militair, centraal.

Hoe wordt het plan uitgerold?

We doen dit gradueel en bepalen waar en wanneer we procedures opstarten. Op die manier kunnen we het militaire personeel ook herbestemmen aan kwartieren in de buurt. Daarnaast voorzien wij transitieperiodes zodat alle taken correct kunnen worden overgedragen.

Waar is de outsourcing reeds operationeel?

In de Koninklijke Militaire School, Heverlee en Elsenborn. KMS was de eerste. Daar verzorgt Sodexo de catering, de cafetaria en de automaten. Momenteel bereiden we ook met Sodexo de opstart van het Kamp Elsenborn voor: vanaf midden augustus moet het contract volledig operationeel zijn. In dit militaire trainingskamp komen Belgische en buitenlandse eenheden trainen met personeel en materieel. Sodexo zal er 10 jaar een heel ruime waaier aan diensten verzorgen, zoals het onderhoud van de gebouwen en infrastructuur, schietstanden en de trainingsinstallaties … Al deze dienstverlening koppelen aan één firma, is voor Defensie gemakkelijker en efficiënter. Het outsourcen van taken heeft tenslotte als doel voor Defensie meer service en minder zorgen en hiervoor rekenen wij op de kennis en kunde van gespecialiseerde firma’s zoals Sodexo.

Like | 15

Video