Autodelen wordt stilaan volwassen,

voor nog meer mobiliteit

+ + + + +

Belgen hebben een baksteen in de maag. Maar naast die steen is er zeker nog een plaatsje voor een auto, want ook die is ons blijkbaar heel dierbaar. Toch zijn alle experts het erover eens: de toekomst zal multimodaal zijn, met gedeelde vervoermiddelen. De diverse mogelijkheden voor autodelen zijn daar een goed voorbeeld van.

Lees meer

Hoe het in België echt gesteld is met de mobiliteit blijkt duidelijk uit drie cijfers. Volgens Brussel Mobiliteit staat de auto van een Belgisch gezin gemiddeld 97,6% van de tijd stil. 10% minder auto’s op onze wegen zou de files met 40% doen inkrimpen. En volgens Eurostat rijden er in België op 1.000 inwoners niet minder dan 503 voertuigen rond!

+ OPLOSSING NUMMER 1 +

Carpooling

Als we willen vermijden dat de situatie verder uit de hand loopt, moeten we het aantal voertuigen verminderen. De eerste oplossing heet carpooling. Er wordt al jaren over gesproken, maar als je op het spitsuur in de wagens kijkt, zie je er zelden rijden met passagiers aan boord. Toch wordt de formule sinds een tijdje door bedrijven aangemoedigd. Denk aan Deloitte, dat bij zijn verhuizing naar de luchthaven van Zaventem twee apps invoerde. De eerste toont de werknemers hoe ze het snelste op kantoor geraken, de andere organiseert het carpoolen. Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van willen en van afstand nemen van een bepaalde vorm van zelfstandigheid, toch op dagen waarop die niet strikt nodig is.

+ OPLOSSING NUMMER 2 +

Formules van pure players en constructeurs

In de grote steden is het heel gemakkelijk geworden om allerlei soorten vervoermiddelen binnen enkele seconden of minuten te huren. Denk aan de elektrische steps van Troty of Bird, fietsen, elektrische scooters van Poppy (en met dezelfde app huur je ook een milieuvriendelijk voertuig). En dan zijn er natuurlijk de huurauto’s. Sinds juni 2016 is free floatingtoegelaten en dat heeft het huren van vervoermiddelen een flinke boost gegeven. Het komt erop neer dat je een vervoermiddel niet meer hoeft terug te brengen naar de plek waar je het hebt gehuurd. Zipcar, Zen Car en Car2Go hebben hun aanbod er meteen op afgestemd. Net zoals DriveNow, de autodeelservice van BMW. Want de constructeurs denken nu aan de toekomst en willen deze markt niet missen. Poppy is trouwens eigendom van D’Ieteren, Car2Go van Daimler.

“BMW stelde twee dingen vast”, verklaart Christophe Weerts, Corporate Communications Manager de BMW Group Belux. “Enerzijds biedt het openbaar vervoer niet in alle omstandigheden een bevredigende oplossing. Anderzijds is niet iedereen bereid of heeft niet iedereen de middelen om een auto te kopen, vooral niet in de grote steden. DriveNow functioneert in Kopenhagen, Munchen, Frankfurt en Berlijn en boekt daar uitstekende resultaten. In Brussel waren wij de eersten die free floating aanboden. Wij stellen vast dat onze klanten in Brussel vooral buitenlanders zijn, mensen die voor internationale instellingen en dergelijke werken. Wij moeten dus nog meer inspanningen leveren om de Belgen te overtuigen …”

+ OPLOSSING NUMMER 3 +

Particulieren lossen het zelf op

Ook particulieren slaan soms de handen in elkaar om aan autodelen te doen. Er zijn al wat platforms in België, zoals CarAmigo of Cozycar, een service van Taxistop. Het knelpunt daarbij is vaak, dat je je auto aan een wildvreemde toevertrouwt. Nog niet zo heel veel mensen zijn bereid om die stap te zetten. Maar ook hiervoor heeft BMW een elegante oplossing, die momenteel in Madrid wordt getest.

“Ditpeer-to-peer systeem is voorbehouden voor de eigenaars van een Mini”, aldus nog Christophe Weerts.“Met een app geef je tot tien vrienden of familieleden de toesteming om je auto te gebruiken. Daarvoor moeten ze wel een prijs per minuut betalen, zoals bij DriveNow. In de toekomst willen wij ervoor zorgen dat de Mini je spontaan herkent, zich aanpast aan de gewoontes van elke bestuurder (qua muziekkeuze, positie achter het stuur enz.) en zelfs je favoriete carrosseriekleur aanneemt, door de transparante carrosserie kleurrijk te verlichten. Dit is de DriveNow van de toekomst: een gedeelde auto die een aantal minuten echt van jou is …”

Like | 0

Video