PLASTIC

in het verdomhoekje!

° ° ° ° ° °
Sinds enkele weken heeft Europa een nieuwe boeman, die overal verwenst en misschien zelfs gedeeltelijk verboden wordt. In de wereldwijde beweging voor meer duurzaamheid en milieubescherming moet iedereen zijn steentje bijdragen. En dit betekent ook de bedrijven …

LEES MEER

Na de campagne ‘Tournée Minérale’ in februari organiseerde Vlaanderen “Mei Plasticvrij” om in het dagelijks leven minder kunststof te gebruiken. Volgens de organisatoren weet de bevolking nog niet hoe groot de impact van plastic op het milieu en onze gezondheid is. Eén cijfer volstaat om de omvang van het probleem te duiden: elk uur komt er 900 ton plastic in de oceanen terecht, evenveel als 600 gezinswagens! In België spoelt er elk jaar op onze kustlijn van 60 km niet minder dan 67 ton afval aan, dat voor 95% uit plastic bestaat. Het is dus hoog tijd om ons gedrag aan te passen.

Een strikte Europese richtlijn

Het klopt dat België een recyclagekampioen is. Volgens Fost Plus worden verpakkingen in ons land voor bijna 90% (89,1%) gerecycleerd. Een opmerkelijk resultaat, maar de werkelijkheid erachter is toch meer genuanceerd: niet alles is even goed te recycleren en het hergebruik kan nog veel beter.

Denk bijvoorbeeld aan voedselvlootjes, allerlei folies, enz. De Europese Commissie is in elk geval vastbesloten om hier iets aan te doen. In haar voorstel van richtlijn stelt ze radicaal en zonder omwegen voor om alle plastieken voorwerpen voor eenmalig gebruik te verbieden indien er een duurzaam en goedkoop alternatief voor bestaat: plastic wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes en ballonnenstokjes.

Bedrijven doen er wat aan

Grote bedrijven zoals Sodexo hebben echter niet op gewacht om hun verantwoordelijkheid voor het milieu op te nemen. Nestlé zal tegen 2025 enkel nog 100% recycleerbare of herbruikbare verpakkingen gebruiken. Coca-Cola zet zich in voor een “Wereld zonder afval”. Tegen 2030 zal het bedrijf uit Atlanta voor elk verkocht blikje of flesje een verpakking verzamelen en recycleren.

Bij Sodexo is een betere Levenskwaliteit ons doel, zowel voor de consumenten als voor onze eigen medewerkers. Verantwoord omgaan met afval is één van de grote pijlers in het beleid rond maatschappelijke verantwoordelijkheid “Better Tomorrow 2025”. Onze prioriteit is minder afval produceren en tegen 2025 al het afval herwaarderen, hergebruiken of recycleren. Hiervoor zullen wij 50% minder voedsel verspillen en alle voedselverpakkingen en -houders intelligent beheren. Sodexo heeft bijvoorbeeld GSK geholpen om alle verpakkingen voor eenmalig gebruik in het bedrijf en in de bedrijfsrestaurants composteerbaar te maken. Hiervoor werd een composteringssysteem opgezet. Dit ecologisch project is ook economisch zinvol en het draagt bij tot wereldwijde gedragswijzigingen.
Is het binnenkort aan jou om je steentje bij te dragen?

Like | 3

Video