Verwen je medewerkers met een

Emotionally Intelligent Workplace!

° ° ° ° ° °
Sodexo zoekt steeds naar innoverende en creatieve manieren om het leven van je werknemers – en eigenlijk van iedereen – aangenamer te maken. Eén van de trends die nu volop in de belangstelling staat, is de emotionele intelligentie op de werkvloer. Dit bleek uit de ‘2018 Global Workplace Trends’ die Sodexo onlangs presenteerde. Een woordje uitleg!

LEES MEER

Wat is emotionele intelligentie?

Tot voor kort was een bedrijf niet echt de plek om met emoties om te gaan. In het algemeen zijn mensen in een professionele omgeving nog altijd huiverig voor emoties, hoewel dit in elk land en in elke cultuur toch verschillend is.

Toch meent meer dan 80% van de werknemers dat empathie op de werkplek moet veranderen, zo staat te lezen in het Sodexo-rapport “Creating The Emotionally Intelligent”. Want als we erin slagen om onze emoties te beschrijven, te analyseren en te kanaliseren, dan worden ze belangrijke hulpmiddelen om efficiënt met anderen om te gaan.

Download het rapport

Iemand is emotioneel intelligent als hij zijn eigen emoties en die van anderen herkent en ze vervolgens efficiënt beheerst. Er is sprake van emotionele intelligentie in 4 domeinen:

ZELFBEWUSTZIJN

Wat voel je en waarom?

ZELFCONTROLE

Wat doe je met je emoties, ook in delicate situaties?

BEWUSTZIJN VAN ANDEREN

Wat ervaren de personen in je omgeving?

RELATIONEEL BEHEER

Hoe reageer je efficiënt op anderen, van conflict tot motivatie?

Emotionele intelligentie in je bedrijf

Steeds meer bedrijven beseffen dat emotionele intelligentie een belangrijke rol speelt bij succes en prestaties. Als je de bovenstaande 4 domeinen van emotionele intelligentie toepast op een professionele omgeving, dan ontstaat er een bedrijf waar empathie het gedrag bepaalt. In dergelijk bedrijf zullen de werknemers:

  • elkaar motiveren;
  • positieve emoties opwekken;
  • beter reageren op stress;
  • productiever zijn.

De prestaties van het bedrijf hangen dus samen met de emotionele intelligentie die er aanwezig is. Mensen die meer inzicht in zichzelf hebben, begrijpen anderen beter.

Hoe verhoog je de emotionele intelligentie van je bedrijf?

Een hoog niveau in emotionele intelligentie bereik je niet van vandaag op morgen. Welke tips zijn nuttig voor bedrijven?

Bij het management

Bekijk emotionele intelligentie als een doorslaggevende eigenschap van je toekomstige medewerkers. Besteed er dus aandacht aan bij de aanwerving. Sommigen beschikken er spontaan over, anderen moeten die eigenschap ontwikkelen. Hoe? Met specifieke opleidingen om je medewerkers te helpen om hun emoties te (h)erkennen, en er beter mee om te gaan in moeilijke, delicate of confronterende situaties.

In het bedrijf

Deze nieuwe bedrijfscultuur moet tastbaar en zichtbaar zijn. Bied je medewerkers dus een inspirerende werkomgeving die hen motiveert om het beste van zichzelf te geven. Denk aan informele vergaderzalen, ruimtes waar ze zich kunnen concentreren of integendeel in interactie gaan met anderen. Hou rekening met de emoties van je medewerkers en ontwerp een innoverende, gediversifieerde en gepersonaliseerde werkplek. Een schoolvoorbeeld en de ideale inspiratiebron hiervoor is B-Building in Amsterdam

Sla met je medewerkers het pad naar meer emotionele intelligentie in, voor een sterker bewustzijn, meer weerstand en betere prestaties!

Like | 2

Video