EN ALS WE NU EENS

MINDER VOEDSEL

ZOUDEN VERSPILLEN?


° ° ° ° ° °

Op vraag van de Vlaamse regering heeft Sodexo momenteel een proefproject lopen in woonzorgcentrum ZOG Genk. Daar werd immers een tool getest om de hoeveelheid voedselverspilling te meten.

LEES MEER

Afvalbeperking is een belangrijke strategische doelstelling bij Sodexo. Naast een project in samenwerking met GSK Vaccines voor afval op kantoor, gaan we ook de strijd aan tegen voedselverspilling. De cijfers spreken voor zich… Zo schatten we dat we in 2014 de verspilling in onze 200 restaurants met maar liefst 600 ton hebben verminderd. Dat komt overeen met het gewicht van drie blauwe vinvissen!

De strijd tegen voedselverspilling is ook in Vlaanderen een hoofddoelstelling geworden, aangezien de regering tegen 2019 het voedselafval met 15% wil verminderen. Tegen die achtergrond werkt Sodexo mee aan een systeem van de hogeschool UC Leuven-Limburg dat het voedselafval meet, en aan een project in woonzorgcentrum ZOG Genk.

38% van de bereide maaltijden wordt weggegooid

Het onderzoek loopt in drie entiteiten van het woonzorgcentrum, goed voor 90 bewoners. Een inleidend onderzoek dat in mei 2017 gedurende een week werd uitgevoerd, leverde indrukwekkende resultaten op: 38% van het bereide voedsel werd weggegooid, ofwel 2,5 kg per week en per bewoner!

Om deze cijfers te bevestigen, werd eind november van vorig jaar de echte nulmeting uitgevoerd (de basis voor de start van de acties). De resultaten daarvan zijn binnenkort beschikbaar. Het eerste onderzoek toont hoe dan ook aan dat de helft van de verspilling ontstaat op het bord van de bewoners en dat een ander aanzienlijk deel voortvloeit uit niet opgediend voedsel. Wat de kwaliteit betreft, zijn de bewoners heel tevreden over Qualitree, een aanbod dat specifiek is afgestemd op hun noden (speciaal menu, finger food, animaties, …).

Dat neemt niet weg dat er acties nodig zijn om de voedselverspilling te beperken en – vooral – om de tevredenheid van de bewoners verder op te drijven. Daartoe worden er al een aantal pistes onderzocht in het kader van een plan dat in de loop van februari 2018 van start gaat.

Ten eerste de organisatie van de maaltijden. Het feit dat de borden niet worden leeggegeten, terwijl er wel extraatjes (yoghurt, fruit, …) worden gevraagd op andere momenten van de dag, stelt de timing van het middagmaal in vraag. Volgt het niet te snel na het ontbijt? Moet de soep niet samen met het avondmaal worden opgediend? Het is dus niet een kwestie van minder aan te bieden, maar wel op een andere en misschien meer gespreide manier.

Tweede punt: de omgeving. Kan er in een aangename omgeving worden gegeten? Hoe worden de maaltijden opgediend? Krijgen de bewoners genoeg tijd om te eten? Wie verspilling wil bestrijden, moet uiteindelijk ook de aangeboden hoeveelheden onderzoeken. Momenteel krijgt iedere bewoner evenveel op zijn of haar bord. Moet dit niet meer gepersonaliseerd worden? Of is het niet beter om de maaltijden à la carte op te dienen?

In een woonzorgcentrum is de maaltijd een uniek moment dat in ere moet worden gehouden. Net omdat we de levenskwaliteit van al onze klanten willen verhogen, denkt Sodexo voortdurend na over deze zaken en blijven we innoveren.

Like | 16

Video