EVENWICHTIG VOEDINGSAANBOD

 

Gezond, evenwichtig en lekker

We doen veel inspanningen om een gezonde en evenwichtige voeding bij de jeugd te stimuleren. Want een correcte voeding draagt bij tot een optimale lichamelijke en intellectuele ontwikkeling, zeker in de verschillende groeifases van kinderen.

In de eerste plaats zorgen we ervoor dat er dagelijks een evenwichtig en smakelijk menu op tafel komt. Dit wordt samengesteld door een team van diëtisten en wordt afgestemd op de verschillende leeftijden. Op die manier garanderen we een maaltijdencyclus met een optimale opname van alle essentiële voedingsstoffen en voldoende variatie in smaken.

 Voedingsbehoeften van kinderen

De fysiologische veranderingen die eigen zijn aan het groeiproces vragen bij elke leeftijdscategorie om een specifieke voedingsbehoefte. De ontwikkeling van een kind is primordiaal. De voeding moet het organisme alle noodzakelijke elementen leveren die nodig zijn voor een optimale ontwikkeling. Deze noodzakelijke elementen moeten in evenwichtige hoeveelheden aanwezig zijn.

Wetenschappers hebben alle voedingsstoffen in verschillende groepen verdeeld rekening houdend met hun samenstelling en hun rol in het menselijk lichaam. Deze worden weergegeven in de ‘actieve voedingsdriehoek’.

De actieve voedingsdriehoek?

Wat is het?

De voedingsdriehoek geeft (vanaf de leeftijd van 6 jaar) richtlijnen voor wat er gegeten moet worden om voldoende voedingsstoffen op te nemen. De aanbevelingen zijn opgesteld voor de algemene bevolking die matig fysiek actief is. Personen die intensief sporten, zware lichamelijke arbeid verrichten of waarvoor de arts een bepaald dieet voorschrijft, vragen best meer advies aan een diëtist(e) voor wat betreft de juiste hoeveelheid, de keuze en de variatie van de voedingsmiddelen. Elk voedingsmiddel op zich levert een aantal voedingsstoffen. Eén enkel voedingsmiddel levert nooit alle vereiste voedingsstoffen. De voedingsdriehoek heeft 8 groepen voedingsmiddelen die elk hun aandeel leveren in de samenstelling van een gezonde, gevarieerde en evenwichtige voeding net als een groep die de fysieke activiteit weergeeft. Het topje van de voedingsdriehoek is eigenlijk een toemaatje (de zogenaamde restgroep).

Al deze groepen zijn geplaatst in de vakjes van de voedingsdriehoek.

Video